prova sig i svenska

Prov / Hem-hemma,hit-här, farm framme

-Är Anna hemma?-nej,hon är borta i kväll. -Åker du hem nu? -Nej,jag ska gå bort på fest. -Är Lasse inne? -Nej, han är ute och promenerar. -Gå fram till tavlan och skriv ditt naman! -När är flygt framme? ...