222

flykting

flykting

ström

ström

elektricitet

elektricitet

energi

energi

nytta

nytta

Lämna ett svar

Din e-post kommer inte att synas